Tìm kiếm               
     Tin tức
Tình trạng nhiễm độc asen ngày càng rõ Tình trạng nhiễm độc asen ngày càng rõ

TT - Lần đầu tiên tại Việt Nam, một nghiên cứu về ảnh hưởng của ô nhiễm asen trong nguồn nước ăn uống, sinh hoạt đến sức khỏe, bệnh tật của cộng đồng dân cư đồng bằng sông Hồng đã được Bộ Khoa học và công nghệ, Viện...

Xem chi tiết
Trang    1   2  
Sửa chữa vặt Sửa vặt nhanh Sua chua vat Sua vat nhanh Sửa điện nước tại nhà