Tìm kiếm               
        Sản phẩm  /  Than hoạt tính
Than bột

- Than bột dùng tẩy màu trong công nghệ chế biến thực phẩm ( Đường, kẹo, mạch nha, ....)

- Than bột dùng xử lý nước thải, nuôi trồng thủy sản.

- Nguồn than: EU, Thái lan, Nhật bản, Việt Nam.

Sửa chữa vặt Sửa vặt nhanh Sua chua vat Sua vat nhanh Sửa điện nước tại nhà