Tìm kiếm               
        Sản phẩm  /  Thiết bị lọc công nghiệp thực phẩm
Thiết bị lọc rượu vang, nước mắm OCEANLIGHT - TM300 Malaixia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiết bị lọc rượu vang, nước mắm OCEANLIGHT - TM300 công nghiệp

 THÔNG SỐ CƠ BẢN

Giá bán: 25.500.000 VND

THIẾT BỊ LỌC 5 MICRON

+ 01 Cartridge  Filter

+ 01 màng lọc 100mm, 20”, 5micron

THIẾT BỊ LỌC 1 MICRON

+ 01 Cartridge  Filter

+ 01 màng lọc 100mm, 20”, 1micron

THIẾT BỊ LỌC 0.5 MICRON

+ 01 Cartridge  Filter

+ 01 màng lọc 100mm, 20”, 0.5micron

THIẾT BỊ LỌC 0.2 MICRON

+ 01 Cartridge  Filter

+ 01 màng lọc 100mm, 20”, 0.2micron

THIẾT BỊ LỌC 0.01 - 0.005 MICRON

+ 01 Cartridge  Filter

+ 01 màng lọc.

MÁY BƠM ĐẦU INOX 370W

+ Bơm chuyên dụng chịu được hóa chất. 

 

Sửa chữa vặt Sửa vặt nhanh Sua chua vat Sua vat nhanh Sửa điện nước tại nhà