Tìm kiếm               
        Sản phẩm  /  Hóa chất rửa màng RO, phục hồi màng RO
Rửa màng RO, phục hồi màng RO đảm bảo như mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Công ty công nghệ môi trường Toàn Mỹ chuyên nhận rửa, phục hồi các loại màng RO theo công nghệ của Mỹ chuyển giao.

- Nhận rửa và phục hồi tất các các loại màng RO Filmtec, Today, GE, Vontron, CSM và các loại khác

- Nhận tẩy rửa và phục hồi tất cả các loại màng tắc, màng rửa nhiều lần không  thông, màng RO cũ để lâu năm, màng RO chảy nhỏ đảm bảo phục hồi từ 70-100% so mới ban đầu.

- Tẩy rửa màng RO máy hệ thống lọc nước công nghiệp Model: 4021, 4040, 8040,

- Màng RO máy gia đình, máy 30lit, 50 lít, 80 lit

 

Thời điểm tiến hành rửa màng RO

- Hãy rửa màng khi lưu lượng nước giảm không quá 20%. Khi lưu lượng nước hụt quá tỉ lệ trên, việc xử lý đóng cặn trên màng khó hơn nhiều.

 

Nguyên nhân gây tắc màng RO:

Có hai nhóm nguyên nhân gây tắc chính:

I.  Nhóm vô cơ:  ion kim loại, oxide kim loại và chất rắn hòa tan

II. Nhóm hữu cơ : vi khuẩn, rêu tảo, huyễn phù...

 

Qui trình nhận tẩy rửa màng RO.

- Giải thích kĩ thuật và một số thông tin cần thiết khi rửa màng RO

- Nhận màng khách hàng.

- Thời gian tẩy rửa và trả lại màng RO

-  Tại công ty Toàn Mỹ thường xuyên có một lượng màng rửa sẵn, để Quý khách hàng có thể đổi hoặc thuê màng khi cần thiết.

 

 

Sửa chữa vặt Sửa vặt nhanh Sua chua vat Sua vat nhanh Sửa điện nước tại nhà