Tìm kiếm               
        Sản phẩm  /  Hóa chất rửa màng RO, phục hồi màng RO
Dịch vụ cho thuê, hoán đổi màng RO công nghiệp

Chúng tôi luôn có một số lượng lớn màng RO cho thuê dịch vụ.

 

  

 

 

- Cho thuê màng RO công nghiệp của các hãng: FILMTEC, OSMONIC, CSM, VONTRON 

- Các loại kích thước: 4040, 4021, 4080 

- Hình thức cho thuê đa dạng: theo tháng, theo năm 

- Đổi màng RO tắc nghẽn đã qua sử dụng sang màng RO đã được tẩy rửa phục hồi cùng chủng loại. 

- Nhận rửa phục hồi tất các các loại màng RO.

 

 

Sửa chữa vặt Sửa vặt nhanh Sua chua vat Sua vat nhanh Sửa điện nước tại nhà