Tìm kiếm               
        Sản phẩm  /  Dàn lọc nước tinh khiết đóng chai
Dàn lọc nước tinh khiết cao cấp

Ứng dụng các bệnh viện: lọc nước chạy thận.

Ứng dụng công ty dược: sản xuất thuốc.

Ứng dụng cho các nghành công nghệ cao, mạ, tráng gương, thí nghiệm...